AYLIK AİLE BÜTÇESİ HAZIRLAMA

OYUNUN ADI:BÜTÇE HAZIRLAMA

HİTAP ETTİĞİ ZEKA TÜRLERİ:Bedensel-kinestetik, sözel-dilsel ,görsel-uzamsal (yüzdelik dağılımın gösterilmesi)zeka

İÇERDİĞİ MATEMATİKSEL KAVRAMLAR:

ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI:

Bir ailenin aylık bütçesiyle ilgili tablo hazırlanır. Bu tabloda gelirler pozitif (+), giderler negatif (-) tam sayılarla gösterilir. Bütçe yapmanın aile ekonomisi üzerinde yaratacağı olumlu durumlar öğrencilerce tartışılır. (Girişimcilik Etkinliği)

AİLENİZİN AYLIK BÜTÇESİ

GELİRLER(+)

GİDERLER(-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM=

 

TOPLAM=

 

FARK=

 

TAVSİYE:Bütçe hazırlandıktan sonra aylık gelirin giderlere göre  oranları yüzde olarak grafikte veya yüzdelik dağılımda gösterilebilir.Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !